Dobrým veciam dáme zmysel tým,
že prejavíme vôľu, aby sa stali súčasťou praxe.


Firmoid

Radi by ste objavili službu zrušenia daňovej licencie? Služba zrušenia daňovej licencie neexistuje. Možné je iba zrušenie zákonných ustanovení o daňových licenciách. Daňovú licenciu ustanovuje zákon o dani z príjmov. Zákon zrušiť nedokážeme. Dokážeme však použiť platné zákony v náš prospech a štátu za daňovú licenciu neplatiť. Jednoducho zmenou svojho právneho postavenia tak, aby sa nás daňová licencia nedotýkala.

Transformujeme Vašu firmu na firmoid tak, aby podľa platnej slovenskej legislatívy patrila medzi neplatiteľov daňovej licencie (nie neplatičov). Firmoid je právna konštrukcia zadefinovaná v stanovách združenia Slovenské spoločenstvo pre kooperáciu (ďalej len kooperatíva). Hlavná myšlienka je v tom, že pre člena kooperatívy sú popri zákonoch Slovenskej republiky najdôležitejším právnym predpisom stanovy kooperatívy. Z toho plynú tri závery: Zákony Slovenskej republiky, ktoré schvaľujú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dodržiava kooperatíva. Členovia kooperatívy sa riadia stanovami kooperatívy, ktoré si schvaľujú sami. Kooperatíva oddeľuje svojich členov od priameho kontaktu s podnikateľským prostredím tvoreným zákonmi Slovenskej republiky, pretože členovia podnikajú v podnikateľskom prostredí tvorenom stanovami kooperatívy.

Vytvorenie firmoidu je popísané nižšie. Bližšie informácie na 0908 041 041 alebo kontaktoch.

Vy a Vaši (spolu)pracovníci (väčšinou zamestnanci), teda všetci ľudia vo Vašej firme, sa stanú členmi kooperatívy. Svoje doterajšie činnosti budete vykonávať zvnútra kooperatívy. Takto už nebudete svoju firmu/spoločnosť právne potrebovať; môže sa premeniť napr. na živnosť riaditeľa/konateľa alebo inú právnu formu. Ľudia z doterajšej spoločnosti sa v rámci kooperatívy združia a vytvoria tak firmoid. Firmoid bude plynule pokračovať v doterajšej činnosti spoločnosti, pričom celý výnos z tejto činnosti patrí firmoidu. Členovia firmoidu sa dohodnú na jeho rozdelení a kooperatíva im vyplatí čistý príjem. Čistý vyplatený príjem bude zdanený a zodvodnený najnižšou možnou daňou a najnižšími možnými odvodmi podľa platnej slovenskej legislatívy. Kvôli daňovo-odvodovej konštrukcii čistého vyplateného príjmu sa oplatí na firmoid transformovať nielen obchodnú spoločnosť, ale dokonca aj živnosť.

  Firmoid má navyše tieto výhody:
 1. Firmoid nepotrebuje zamestnancov. Pracovníci sú členovia kooperatívy. Navyše, zamestnanec je v Slovenskej republike najviac odvodovo zaťažený, t.j. zamestnanci sú finančne nevýhodní. Dohodári detto, až na skutočnosť, že sa ich netýka zákon o minimálnej mzde.
 2. Firmoid nevedie účtovníctvo. Firmoid nie je účtovnou jednotkou v zmysle zákona o účtovníctve. Zákon o účtovníctve sa dotýka len účtovných jednotiek.
 3. Firmoid je podnikateľský subjekt, ktorého právna forma sa automaticky prispôsobuje meniacej sa legislatíve.

Zamestnanci

Mať vyšší plat je Vaše právo. Ale mala by to byť Vaša povinnosť!
Slobodná družstevná škola učí, ako pracovať slobodne, za vyšší plat, v súlade so zákonom. Cena Vašej práce je nepomerne vyššia ako Váš plat. Preto sme v kooperatíve vytvorili nové podnikateľské prostredie "Družstvo ID", ktoré bráni svojich členov pred vlnou moderného kapitalizmu, aby mohli zarábať viac.

Hotovostná faktúra

Mnohí podnikatelia používajú elektronickú registračnú pokladnicu aj vtedy, keď im to zákon o elektronickej registračnej pokladnici neprikazuje. Nepatríte tiež medzi nich?
Služba Hotovostná faktúra je určená firmám, ktoré dodávajú tovary alebo služby, na ktorých dodanie sa vzťahuje zákon o elektronickej registračnej pokladnici, inkasujú od zákazníka hotovosť, ale používanie registračnej pokladnice im nevyhovuje.

Obchodno-právne služby

 • poradenstvo v oblasti zdaňovania príjmov, najmä ako neplatiť daňové licencie, ako na mininálne dane, ako na minimálne odvody, akú formu účtovníctva zvoliť, ako skonštruovať právnu formu pre konkrétny typ podnikateľskej činnosti, atď.
 • založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva
 • zmena právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva
 • zmeny v obchodnom registri
 • valné zhromaždenia malých spoločností
 • ohlásenie živností, ľubovoľný počet za 10 €
Polovičné ceny v porovnaní s platbou kolkami a navyše - nemusíte behať po úradoch.

Zaujali Vás naše služby ?

...veselo použite náš kontaktný formulár. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky a ešte viac sa potešíme konštruktívnym podnetom a kreatívnym návrhom. Kontaktujte nás a dohodneme sa na ďalšom postupe. I čiastočným nahradením niektorého Vášho súčasného firemného procesu môže byť výrazne zjednodušená administrácia Vašej firmy. S tým súvisí značná redukcia počtu účtovných prípadov v účtovníctve Vašej firmy, o úsporách na firemných zdrojoch, najmä finančných, nehovoriac.